Ήταν Κάποτε Παιδιά

Ο Άγιος Πορφύριος

  Σειρά: Ήταν κάποτε παιδιά (6) Περιλαμβάνει CD. Οι Άγιοί μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας, ήταν ...

Ο Άγιος Νεκτάριος

  Σειρά: Ήταν κάποτε παιδιά (2) Περιλαμβάνει και CD Στη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη, ο μικρός Αναστάσης συναντά ...

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

  Σειρά: Ήταν κάποτε παιδιά (5) Περιλαμβάνει CD. Οι Άγιοί μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας ήταν ...

Ο Γέρων Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης

  Σειρά: Ήταν κάποτε παιδιά (1) Οι Άγιοί μας καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας ήταν κι αυτοί κάποτε ...

Ο Άγιος Νεκτάριος (Ρουμάνικα) | Sfântul Nectarie

  Au fost cândva copii Sfântul Nectarie Στη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη, ο μικρός Αναστάσης συναντά την απέραντη αγάπη του ...

Ο Γέρων Παϊσιος (Ρουμάνικα) | Cuviosul Paisie

  Au fost cândva copii Cuviosul Paisie Οι Άγιοί μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας ήταν κι’ αυτοί κάποτε μικρά ...

Ο Άγιος Πορφύριος (Ρουμάνικα) | Părintele Porfirie

  Au fost cândva copii Părintele Porfirie Οι Άγιοί μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας, ήταν και αυτοί κάποτε μικρά ...